• Autonomous Behavior for Homingand Docking of Underwater Vehicles 

      Moltu, Signe Birch (Master thesis, 2020)
      Denne masteroppgaven foreslår en A*-algoritme for homing av undervannsfarkoster for å minimere driftskostnadene og begrense menneskelige feil, samtidig som det sikres en trygg og kort vei for farkosten. Homing er navnet ...