• Behandle meg med varsomhet! 

      Moltu, Malin-Yasmin; Murvold, Kine (Bachelor thesis, 2019)
      Hensikt: Hensikten med oppgaven er å undersøke pasienters erfaringer ved bruk av ulike tvangsmidler, og på denne måten skape en større forståelse hos helsepersonell. Bakgrunn: Rapporter publisert av Helsedirektoratet ...