• Brukeraksessstyring i 802.11i RSN 

      Molnes, Kenneth Helge (Master thesis, 2007)
      I emnet TTM4137 Mobil sikkerhet er det utviklet en student lab [2] som muliggjør uttesting av sårbarhet i IEEE 802.11 teknologi. Denne oppgaven skal basere seg på dette og videreutvikle dette verktøyet slik at det egner ...