• Robotisert sveising av større konstruksjoner i aluminium 

      Mokkelbost, Sindre Åberg (Master thesis, 2019)
      Denne oppgaven omhandler utfordringer ved robotisert sveising av aluminium med spesielt fokus på offline programmering basert på CAD-modeller og simulering. Robotisert sveising av ulike geometrier er simulert i Visual ...