• Dimensjonering og miljøanalyse av en stålkonstruksjon 

      Mojtaba Yosufzai; ; Magnus Kornelius Sæland (Bachelor thesis, 2020)
      Denne bacheloroppgaven tar for seg dimensjonering av et omsorgsbygg i stål og betong, med en avsluttende økonomi og klima konklusjon. Resultater fra dimensjoneringen av stålkonstruksjonen legger videre grunnlag for forskning ...