• Matheuristic Approaches to the Short-Term LNG Routing and Scheduling Problem 

      Mohammed Alhayek, Bjørn Løvland Manheim, Henrik Klauset Svensson (Master thesis, 2019)
      Naturgass er forventet å spille en viktig rolle i en overgang mot energiproduksjon med lavere klimagassutslipp. I forbindelse med langdistanse handel og transport av naturgass, er gassen kjølt kraftig ned slik at den blir ...