• Nettverkskapabiliteter og integrerende adferd hos lederteam og styrer 

      Bjørnåli, Ekaterina S.; Aadland, Torgeir; Fedorova, Ekaterina; Mohammadi, Ali; Aune, Tina Bjørnevik (Chapter, 2017)
      Til tross for økt forskningsinteresse for lederteam og styrer i teknologibaserte oppstartsbedrifter, er det fremdeles mangelfull forskning på faktorer som påvirker lederteamets effektivitet. Formålet med dette kapittelet ...