• High-Performance Embedded Systems for Stereoscopic Vision 

      Mohamed, Abdelrahman (Master thesis, 2019)
      Denne oppgaven har som mål å hente ut 3D-informasjon om omgivelsene i sanntid ved bruk av stereoskopisk datasyn. Oppgaven var utviklet for Integrated 3D Sensors (I3DS). Stereosyn består av to hovedproblemer. Det første er ...