• Studenttorget 

      Moeng, Per Øyvind; Sylte, Håvard Toreli; Thorsrud, Odin Strandkleiv (Bachelor thesis, 2019)
      NTNU i Ålesund ønsker å gjøre campus til et attraktivt område. Et steg i denne retningen er å bygge Studenttorget. Studenttorget skal være et lokale hvor studentliv, organisasjonsarbeid og rekreasjon smelter sammen. Derfor ...