• Palliasjon og pårørendeperspektiv i sykehjem ved livets slutt. 

      Moen, Tom Terje Høfflin; Hagen, Ragnhild Jørgenstuen (Student paper, others, 2017)
      Eldre mennesker i Norge opplever å komme på sykehjem når de ikke klarer seg hjemme lengre grunnet dårlig helse. Noen pasienter kommer for å få en god palliativ omsorg ved livets slutt, og dette innebærer også ivaretakelsen ...