• Implementering av GSM-R kommunikasjon 

      Moen, Thomas Andre (Master thesis, 2006)
      Jernbaneverket bygger i disse dager ut ett GSM-R nett som benyttes til nødkommunikasjon. I forbindelse med diplomoppgaven på NTNU har min oppgave vært å realisere ett system som benytte GSM-R nettet til å oversende meldinger ...