• Sykepleieres holdninger til opioidavhengige pasienter med smerter. 

      Kqiku, Linda; Moen, Marte; Zhin, Berwary (Bachelor thesis, 2016-09-08)
      Bakgrunn: Det finnes ikke eksakte tall på brukere av opioider i Norge, men på verdensbasis er det 32,4 millioner mennesker. Ut i fra disse tallene kan vi anta at dette er en pasientgruppe vi som kommende sykepleiere vil ...