• Gunnar Sønstevolds musikk til filmen Ni liv (1957) 

      Moen, Fredrik (Bachelor thesis, 2021)
      Målet med denne oppgaven er å undersøke og drøfte forholdet mellom musikk og bilde i filmen Ni liv (1957). Den første delen av teksten skal sette filmen inn i sin historiske kontekst før det skal undersøkes hvilke forskjellige ...