• Et studie i komposisjon 

      Moen, Erlend Furholt (Master thesis, 2013)
      Dette er en mastergrad i komposisjon. Det er en samling kompositoriske verk.