• Standardtunnelen: digitalt verktøy 

      Moen, Øyvind (Master thesis, 2015)
      Kostnadsanalyser av samferdselsprosjekter gjennom det siste tiåret viser at sektoren er svært utsatt for feilestimeringer. I tillegg observeres det en relativt kraftig kostnadsøkning i perioden etter millenniumskiftet. ...