• CAS - bruke for å lære, eller lære å bruke? 

      Moe, Tora Irene (Master thesis, 2019)
      Studien har hatt til hensikt å følge utviklingen av en prosess, kalt instrumentell skapelse, hvor R1-elever benyttet CAS i GeoGebra i arbeid med vektorer. Studien skulle besvare spørsmålet: hvilke hindre kan identifiseres ...