• Hydraulisk jekking ved høytrykksinjeksjon av berg 

      Moe, Stine Merete Hvoslef (Master thesis, 2016)
      Innlekkasje av vann er en stadig utfordring ved driving av tunnel og bergrom, da konstruksjonene normalt er plassert under grunnvannsspeilet. Vannets opptreden og bevegelse i bergmassen, avhenger av bergmassens hydrauliske ...