• Tilstandsovervåkning av undervannsrørlinjer 

      Moe, Camilla (Master thesis, 2013)
      Et undervannsproduksjonssystem består av en subsea-brønn, brønnhode, produksjonstre, manifolder, strømningsrør, kontrollenheter og eventuelt prosesseringsutstyr. Et økende antall undervannsinstallasjoner og et fremtidig ...