• Coping with everyday life for home-dwelling persons with dementia: A qualitative study 

   Moe, Aud; Alnes, Rigmor Einang; Nordtug, Bente; Blindheim, Kari; Steinsheim, Gunn; Malmedal, Wenche (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Aim: This study aimed to gain insight into factors that influence everyday coping strategies as described by persons with early to intermediate dementia. Background: Living with dementia presents difficulties coping with ...
  • Er tjenestene fortsatt «på strekk»?: om utviklingstrekk i helse- og omsorgstjenestene i kommunene fra 2003 til 2015 

   Dale, Bjørg; Folkestad, Bjarte; Førland, Oddvar; Hellesø, Ragnhild; Moe, Aud; Sogstad, Maren (Senter for omsorgsforskning, rapportserie;12/15, Research report, 2015)
   I 2005 slo Helsetilsynet fast at kommunale helse – og omsorgstjenester opplevdes å være «på strekk», ved at kommunene fikk tilført nye brukergrupper og nye oppgaver i et større tempo enn de klarte å bygge ut tjenester ...
  • God helse – Kunnskap for framtidens kommunehelsetjeneste 

   Hedlund, Marianne; Ingstad, Kari; Moe, Aud (Chapter, 2021)
   Flere pasienter med komplekse behov, kombinert med mangel på fagpersonell, vil i årene som kommer, medføre et større press på kommunale helse- og omsorgstjenester. Denne boka bidrar til nye tenkemåter, løsninger og ...
  • God helse: kunnskap for framtidens kommunehelsetjeneste 

   Hedlund, Marianne; Ingstad, Kari; Moe, Aud (Book, 2021)
   Denne boka henvender seg til forskere, helseprofesjoner, ledere og beslutningstakere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, som et bidrag til å utvikle bedre helse- og omsorgstjenester. Kommunale helse- og ...
  • How Volunteers Contribute to Persons with Dementia Coping in Everyday Life 

   Malmedal, Wenche Karin; Steinsheim, Gunn; Nordtug, Bente; Blindheim, Kari; Alnes, Rigmor Einang; Moe, Aud (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Introduction: The society needs volunteers to fulfill its duty to ensure that people with dementia have active and meaningful everyday lives. Volunteers seem to experience their work as positive and meaningful for their ...
  • Hvilke muligheter har omsorgstjenestene? 

   Rostad, Hanne Marie; Sogstad, Maren; Førland, Oddvar; Hellesø, Ragnhild; Melby, Line; Ingstad, Kari; Devik, Siri A; Moe, Aud; Jacobsen, Frode F; Puaschitz, Nathalie G; Sortland, Oddrunn; Dale, Bjørg; Arntzen, Cathrine; Hollister, Brooke; Obstfelder, Aud (Report, 2020-04)
   Et hasteoppdrag for Helsedirektoratet der Senter for omsorgsforskning så på mulighetene for å øke kapasiteten i tjenestene dersom COVID-19 skulle kreve det. Oppsummeringene er korte analyser av muligheter og konsekvenser ...
  • Informal caregivers and persons with dementia's everyday life coping 

   Nordtug, Bente; Malmedal, Wenche Karin; Alnes, Rigmor Einang; Blindheim, Kari; Steinsheim, Gunn; Moe, Aud (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This qualitative study explores informal caregivers’ experiences of supporting persons with dementia’s everyday life coping. In the future, there will be fewer health personnel, increased dementia prevalence and limited ...
  • Kjerneområder i Leve hele livet-reformen. En oppsummering av kunnskap om frivillighet, pårørende, medvirkning og digital kompetanse 

   Ambugo, Eliva Atieno; Andfossen, Nina Beate; Cappelen, Kathrine; Dale, Bjørg; Devik, Siri Andreassen; Fredwall, Terje Emil; Hartviksen, Trude Anita; Jacobsen, Frode F.; Kvaal, Bjørn; Løkken, Bente Irene; Melby, Line; Moe, Aud; Nilsen, Elin Rogn; Solstad, Liv Jorunn; Solvoll, Betty Ann Ragnhild; Strøm, Benedicte Sørensen; Sundsbø, Astrid (Omsorgsbiblioteket;, Research report, 2021)
   Regjeringen har utarbeidet en kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet, med fem hovedområder: et aldersvennlig samfunn, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenester. Reformperioden ...
  • Søkelys på hverdagsrehabilitering En tenkning og praksis av betydning for medvirkende eldre? 

   Moe, Aud; Hedlund, Marianne; Brataas, Hildfrid V. (Chapter, 2021)
   I dettet kapittelet problematiser vi hverdagsrehabilitering overfor hjemmeboende eldre og hvilke utfordringer som er fremtredende. Vi belyser og diskuterer særlig utfordringer knyttet til medvirkning, samhandling, ...
  • Veien mot å bli Livsgledesykehjem: en følgestudie 

   Moe, Aud; Brataas, Hildfrid V. (Senter for omsorgsforskning, rapportserie;10/2014, Research report, 2014)
   Stiftelsen Livsglede for Eldre har etablert konseptet Livsgledesykehjem, og utviklet en sertifiseringsordning som skal ivareta den enkelte beboers sosiale, kulturelle og åndelige behov. Sertifisering til Livsgledesykehjem ...