• Er tjenestene fortsatt «på strekk»?: om utviklingstrekk i helse- og omsorgstjenestene i kommunene fra 2003 til 2015 

   Dale, Bjørg; Folkestad, Bjarte; Førland, Oddvar; Hellesø, Ragnhild; Moe, Aud; Sogstad, Maren (Senter for omsorgsforskning, rapportserie;12/15, Research report, 2015)
   I 2005 slo Helsetilsynet fast at kommunale helse – og omsorgstjenester opplevdes å være «på strekk», ved at kommunene fikk tilført nye brukergrupper og nye oppgaver i et større tempo enn de klarte å bygge ut tjenester ...
  • God helse: kunnskap for framtidens kommunehelsetjeneste 

   Hedlund, Marianne; Ingstad, Kari; Moe, Aud (Book, 2021)
   Denne boka henvender seg til forskere, helseprofesjoner, ledere og beslutningstakere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, som et bidrag til å utvikle bedre helse- og omsorgstjenester. Kommunale helse- og ...
  • How Volunteers Contribute to Persons with Dementia Coping in Everyday Life 

   Malmedal, Wenche Karin; Steinsheim, Gunn; Nordtug, Bente; Blindheim, Kari; Alnes, Rigmor Einang; Moe, Aud (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Introduction: The society needs volunteers to fulfill its duty to ensure that people with dementia have active and meaningful everyday lives. Volunteers seem to experience their work as positive and meaningful for their ...
  • Hvilke muligheter har omsorgstjenestene? 

   Rostad, Hanne Marie; Sogstad, Maren; Førland, Oddvar; Hellesø, Ragnhild; Melby, Line; Ingstad, Kari; Devik, Siri A; Moe, Aud; Jacobsen, Frode F; Puaschitz, Nathalie G; Sortland, Oddrunn; Dale, Bjørg; Arntzen, Cathrine; Hollister, Brooke; Obstfelder, Aud (Report, 2020-04)
   Et hasteoppdrag for Helsedirektoratet der Senter for omsorgsforskning så på mulighetene for å øke kapasiteten i tjenestene dersom COVID-19 skulle kreve det. Oppsummeringene er korte analyser av muligheter og konsekvenser ...
  • Veien mot å bli Livsgledesykehjem: en følgestudie 

   Moe, Aud; Brataas, Hildfrid V. (Senter for omsorgsforskning, rapportserie;10/2014, Research report, 2014)
   Stiftelsen Livsglede for Eldre har etablert konseptet Livsgledesykehjem, og utviklet en sertifiseringsordning som skal ivareta den enkelte beboers sosiale, kulturelle og åndelige behov. Sertifisering til Livsgledesykehjem ...