• Ledelse til begjær eller besvær – om reformer, fag og ledelse i sykehus 

      Mo, Tone Opdahl (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2006:16, Doctoral thesis, 2006)
      Avhandlingen handler om ledelse av kunnskapsarbeid, og sykehuset brukes som arena for å utforske dette temaet. Utgangspunktet for studien er Spesialisthelsetjenesteloven fra 2001, som påla sykehusene å innføre enhetlig ...