• Nonlinear stochastic dynamics and chaos by numerical path integration 

   Mo, Eirik (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2008:18, Doctoral thesis, 2008)
   The numerical path integration method for solving stochastic differential equations is extended to solve systems up to six spatial dimensions, angular variables, and highly nonlinear systems - including systems that results ...
  • Volume and Price in The Nordic Balancing Power Market 

   Pires Ferreira, Polina (Master thesis, 2016)
   Balansen mellom kraftproduksjonen og kraftforbruket til enhver tid er den viktigste forutsetningen for at kraftsystemet skal fungere uten forstyrrelser. Økende mengde av kraft som kommer fra fornybare energikilder, og mer ...