• Slagregninntrenging i horisontale fuger på fasader med plane plater 

   Mo, Bendik Haga; Lid, Henrik Sindre (Master thesis, 2020)
   Denne oppgaven har som mål å finne gode løsninger som hindrer vanninntrengning i en fasadekledning med åpne fugespalter, og synliggjøre hvilke værpåkjenninger en fasade blir utsatt for. Hensikten med oppgaven er å bidra ...
  • Slagregninntrenging i horisontale fuger på fasader med plane plater 

   Mo, Bendik Haga; Lid, Henrik Sindre (Master thesis, 2020)
   Denne oppgaven har som mål å finne gode løsninger som hindrer vanninntrengning i en fasadekledning med åpne fugespalter, og synliggjøre hvilke værpåkjenninger en fasade blir utsatt for. Hensikten med oppgaven er å bidra ...