• Reduksjon av sløsing i produksjon på byggeplass 

      Mjelve, Marie (Master thesis, 2016)
      Høye byggekostnader og lav produktivitet er to av byggenæringens største utfordringer. Det er et ønske i næringen om at produktiviteten skal forbedres og kostnadene skal reduseres. Reduksjon av sløsingen i produksjon antas ...