• Detektering av snø- og vindfordelingen over grønne tak 

   Mjønes, Tore (Master thesis, 2016)
   Hensikten med oppgaven var ved hjelp av feltmålinger å kunne si noe om feilkilder det kan forventes å komme på vindutsatte tak. Rapporten sier også noe om hvordan snø og regn fordeler seg over grønne tak. Det ble i oppgaven ...
  • Detektering av snø- og vindfordelingen over grønne tak 

   Mjønes, Tore (Master thesis, 2016)
   Hensikten med oppgaven var ved hjelp av feltmålinger å kunne si noe om feilkilder det kan forventes å komme på vindutsatte tak. Rapporten sier også noe om hvordan snø og regn fordeler seg over grønne tak. Det ble i oppgaven ...