• Partnervold mot kvinner i Nicaragua 

   Mjøen, Maja S. (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Partnervold utgjør et omfattende folkehelseproblem og reiser menneskerettslige spørsmål verden over. I Nicaragua opplever over halvparten av gravide kvinner partnervold i løpet av svangerskapet, som medfører en ...
  • Partnervold mot kvinner i Nicaragua 

   Mjøen, Maja S. (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Partnervold utgjør et omfattende folkehelseproblem og reiser menneskerettslige spørsmål verden over. I Nicaragua opplever over halvparten av gravide kvinner partnervold i løpet av svangerskapet, som medfører en ...