• Statistisk modellering av data for hukommelse hos kaier 

      Mjånes, Jakob (Master thesis, 2010)
      Hukommelsen til fuglearten kaier er undersøkt ved modellering og analysering av tilgjengelige data. To fugler har gjennomført en mengde med tester etter en periode med opptrening. Robert Biegler og Gerit Pfuhl stod for ...