• Design av kjølesystem til kompressoranlegg med utnyttelse av spillvarme 

      Mittet, Anders; Erlandsen, Maja Gunvor (Bachelor thesis, 2018)
      Sibelco Nordic avd. Stjernøy er avhengig av trykkluft i sine produksjonsprosesser. Per i dag har de ikke et pålitelig kjølesystem for sine kompressorer. Nettvannet deres stammer fra en ferskvannskilde på øya som noen ganger ...