• Resilience of rural water supply systems 

      Misund, Ingvild; Møller, Sigrid Elizabeth Stang (Master thesis, 2019)
      Denne oppgaven omhandler rurale vannforsyningssystemer og er basert på en casestudie fra Haydom-området i Tanzania. Prosjektet har blitt gjennomført i samarbeid med NTNU, bistandsorganisasjonen Kirkens Nødhjelp og deres ...