• Tilgjengelighetskrav i småleiligheter 

      Milje, Andre Engelsen (Master thesis, 2013)
      Denne rapporten har sett på hva det strides om ved tilgjengelighetskravet i Tek 10. Gjennom en forstudie høsten 2012 fant jeg ut at det rundt de små leiligheten er en del konflikter, som ...