• Sporgeometrisk utforming av separat godsbane til Alnabru godsterminal 

      Milde, Erik Due (Master thesis, 2016)
      Oppgaven er skrevet på bakgrunn av konsekvensutredningen for godsforbindelse til Alnabru godsterminal. Konsekvensutredningen anbefaler et alternativ med tunnel mellom Bryn/Alnabru og Kolbotn, eller lengre sør på Østfoldbanen, ...