• Beregning og utførelse av en prefabrikert spennarmert betongbru 

      Mikkelsen, Jørn Uno (Master thesis, 2010)
      Oppgaven omhandler en beregning av Sjernarøy bru, som er en prefabrikkert spennarmert betongbru. Beregningene er gjort i Novaframe, og dimensjonert etter europeisk regelverk. Tegninger fra Skanska var grunnlaget for ...