• Repetisjon i byggeproskjekter 

      Mikkelsen, Espen Brauer (Master thesis, 2010)
      Oppgaven omhandler repetitive byggeprosjekter. Hvordan byggeprosjekter der det er gjentakelse av byggetrinnene fungerer. Ved å forstå hvordan slike prosjekter fungererer det mulig å tilrettelegg for mer effektiv ...