• Dyskalkuli- intervjuende basert og sosialantropologisk belyst 

      Mikkelsen, Ann Elisabeth Haugen (Master thesis, 2014)
      Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i intervjuer med 8 voksne kvinner som har fått diagnosen dyskalkuli, det vil si spesifikke matematikkvanskeligheter. Hovedformålet med oppgaven har vært å formidle disse kvinnenes ...