• Termisk design av halvleder-kretsbryter for MVDC-nett 

      Mikkel Heiene (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven er del av en mastergrad i Elektrisk Energiteknikk og Smarte Nett ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet. Design og optimalisering av en MVDC-bryter er et kritisk stadium i implementeringen ...