• Anvendelse av AMS-data for tapsberegninger i fordelingstransformatorer 

      Lunde, Rune; Mika, Daniel (Bachelor thesis, 2020)
      Innføringen av AMS har disponert målinger som gir en mer detaljert oversikt av kraftnettet. Målingene muliggjør nye metoder å beregne tap og tapskostnader. Resultatene kan anvendes til å optimalisere dimensjonering i ...