• Avvikshåndtering i ElementPartner AS 

      Midtun, Emil Vee; Unhjem, Vegard Dahle (Master thesis, 2020)
      Denne studien undersøker hvordan avvikshåndtering kan gjøres bedre i en bedrift i byggebransjen, for å sikre at kunnskapen blir gjort tilgjengelig og delt i organisasjonen. For å finne ut av hvordan avvikshåndteringen kan ...