• DAM VASSLIVATN: MODELLFORSOK FOR UNDERSOKELSE AV KAPSITETEN TIL FLOMLOPET 

   Roe, Magnhild (Master thesis, 2013)
   Flomløpet til dam Vasslivatn i Hemne kommune i Sør-Trøndelag er et lukka flomløp med overløpsterskel, sjakt, tunnel og utløp i nedstrøms elv. Dammen eies av TrønderEnergi. Revurdering av dammen i 2011 fastslo at flomløpet ...
  • Flood Handling and Emergency Action Planning for Dams 

   Midttømme, Grethe Holm (Dr. ingeniøravhandling, 0809-103X; 2002:51, Doctoral thesis, 2002)
   Even though dams are designed to bypass floods of significant magnitudes, floods less severe than the design flood may pose a threat to dams. Ongoing research into climate change also shows an increasing trend towards ...