• Tidlig oppdagelse av sepsis, et sykepleieperspektiv 

      Walderhaug, Widar; Midthjell, Jon Håkon (Bachelor thesis, 2019)
      Hensikt: Vi ønsker å utforske hvilken rolle sykepleier har i forbindelse med tidlig oppdagelse av sepsis. Oppgavens hensikt er å sette fokus på og bidra til kunnskapsheving rundt tidlig oppdagelse av sepsis. Metode: ...