• Besøkende på gårdsturismeanlegg 

   Haugen, Marit S.; Midtgård, Trude Mariane (Rapport;3, Research report, 2009)
   Rapporten inneholder resultatene fra en undersøkelse gjort blant norske og utenlandske gjester på sju norkse gårdsturismebedrifter. Undersøkelsen ble gjennomført sommeren 2008. Målet med undersøkelsen var blant annet å si ...
  • Digitalisering i Statped. Sluttrapport fra følgeforskning. 

   Fjørtoft, Siw Olsen; Buland, Trond Hallgeir; Mordal, Siri; Midtgård, Trude Mariane; Gjøsund, Gudveig (Research report, 2020)
   Digitaliseringsprosjektet i Statped har vært et omfattende prosjekt med varighet over to år. Fokus har vært på innføring av nye digitale arbeidsmåter internt og utvikling av digitale tjenester eksternt, som svar på ...
  • Kulturtilbud for inkludering av eldre med innvandrerbakgrunn. Forprosjekt. 

   Sandsund, Mariann; Midtgård, Trude Mariane; Rangul, Vegar; Haugan, Tommy (Research report, 2020)
   Norge blir et stadig mer flerkulturelt samfunn, og antallet eldre med innvandrerbakgrunn vil øke i årene framover. Overordnet mål for prosjektet har vært å utvikle ny kunnskap og nye forslag til hvordan skape gode kulturelle ...
  • The International Monetary Fund, Violence and the Prospects for Democratization 

   Midtgård, Trude Mariane (Doctoral theses at NTNU;2016:305, Doctoral thesis, 2016)
   ABSTRACT: What are the domestic political costs of accepting a program from the International Monetary Fund? IMF programs are surrounded by controversy and innumerable claims of their negative political and social effects ...