• Effekt av overflateruhet på diffusorstrømning 

      Midtgård, Roy-Andre (Master thesis, 2011)
      Effekt av overflateruhet på diffusorstrømningMasteroppgave av Roy-Andre Midtgård, med veileder professor Per-Åge Krogstad.Formålet med dette prosjektet er å studere effekten av overflateruhet på et turbulent grensesjikt ...