• Vekseldrift i tunnelbygging 

      Midtbø, Simen Hageberg; Sundet, Ida Solem (Bachelor thesis, 2021)
      Denne bacheloroppgaven tar for seg arbeidet med å komme frem til en ny vekseldriftfaktor til bruk i ekvivalenttidsregnskap. For kontrakter i større tunnelprosjekter er det vanlig å benytte ekvivalentregnskap som et verktøy ...