• Tilsyn av stasjonsanlegg i regional- og sentralnettet 

      Midtaune, Katharina (Master thesis, 2015)
      Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, DSB, har i lengre tid arbeidet for at netteier skal kartlegge og utbedre jordingsforholdene i distribusjonsnettet. DSB har i senere tid økt fokuset på regional- og sentralnettet ...