• Friluftsliv og psykisk helse 

      Mia Munkerud Aas (Bachelor thesis, 2019)
      Sammendrag: Tittel: Friluftsliv og psykisk helse Hensikt: hensikten med denne oppgaven er å finne forskning som belyser tema om hvordan friluftsliv kan brukes for å fremme en bedre psykisk helse hos unge Metode: Denne ...