• A Framework for Describing and Analyzing Anonymity Networks 

      Mestl, Elsie Margrethe Staff (Master thesis, 2019)
      Oppgaven introduserer et rammeverk som tillater en idealisering av anonymitetesnettverk og netverksimulering. En hovedfordel med dette rammeverket er at anonyitetskarakterestikker kan bli definert for en spesifik ...