• «Britannia-prosjektet» 

      Merli, Thea Emilie (Bachelor thesis, 2021)
      Denne bachelorppgaven undersøker utlån av kunst fra Trondheim kunstmuseums kunstsamling og deres samarbeid med Britannia Hotel fra 2019 frem til i dag. Videre sammenlignes samarbeidet og museumspraksisen med prosedyrene i ...