• Migrasjon og Psykososial helse 

      Memarzadeh, Salaheddin (Master thesis, 2012)
      Migrasjon har vært et fenomen i alle tider. Årsakene til at mennesker flytter over landegrensene er mange og sammensatte. Flukt fra krig, forfølgelse og katastrofer er viktige grunner, men de aller fleste flytter for å ...