• Hvordan kan NTNU Oceans utnytte Instagram for å nå studenter? 

      Mellbye, Malin (Bachelor thesis, 2022)
      Denne oppgaven baserer seg på et praksissamarbeid mellom NTNU Oceans og emnet medievitere i praksis. Gjennom teori om forskningskommunikasjon, markedsføring og sosiale medier som kommunikasjonsverktøy, samt en analyse av ...