• Goal and evidence based dependability assessment 

      Melkild, Eline Marie Bye (Master thesis, 2013)
      Utvikling av sikkerhetskritiske systemer er styrt av standarder. Mange standarder krever utvikling av en safety case for å demonstrere aksept av sikkerhetskritisk utstyr. En safety case må gi visshet om at systemet er trygt ...