• Hatching the Future of Urban Chicken Keeping 

   Melen, Ida Maria Corsepius; Syse, Anna Caroline (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven beskriver designet av to konsepter for etablering av delt urbant hønsehold i borettslag i Trondheim, som har som mål å tilrettelegge for økt livskvalitet og tettere relasjon til naturen. I en tid der ...
  • Hatching the Future of Urban Chicken Keeping 

   Melen, Ida Maria Corsepius; Syse, Anna Caroline (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven beskriver designet av to konsepter for etablering av delt urbant hønsehold i borettslag i Trondheim, som har som mål å tilrettelegge for økt livskvalitet og tettere relasjon til naturen. I en tid der ...