• Bildediagnostikk ved patellartendinopati - Ein litteraturstudie 

   Lied, Inger Johanne; Melby, Linde (Master thesis, 2015)
   Bakgrunn: Jumper's knee er ein klinisk diagnose med belastningsrelaterte smerter og palpasjonsømheit i patellarområdet, og vert kalla patellartendinopati (PT) dersom stadfesta med bildediagnostikk eller biopsi . Tilstanden ...
  • Is there an association between full IQ score and mental health problems in young adults? A study with a convenience sample 

   Melby, Linde; Indredavik, Marit Sæbø; Løhaugen, Gro; Brubakk, Ann-Mari; Skranes, Jon Sverre; Vik, Torstein (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Background Intelligence is the aggregate or global capacity of the individual to act purposefully, to think rationally and to deal effectively with the environment. Previous studies have shown that individuals with ...
  • Psykisk helse hos personer med moderat lav IQ 

   Melby, Linde (Master thesis, 2016)
   Introduksjon: Kognitive funksjoner er definert som funksjoner som har betydning for erkjennelse, tenkning og kunnskapservervelse1. Intelligens er menneskers evne til nettopp det å tenke, oppfatte, forstå og erfare2. IQ ...